Etika v dojo

Jak se chováme v Dojo [Dódžó]

  • Dostav se na trénink včas min. 15 minut před tréninkem. V případě, že přijdeš pozdě, vyčkej na okraji tatami, dokud Ti učitel nedá pokyn, po kterém se můžeš zapojit do tréninku.

  • Při vstupu do dojo i při odchodu, je správné uklonit se směrem ke kamize, obrazu O’Senseie, případně k čelu dojo ve stoje. Ukloň se též při příchodu i odchodu z tatami v seize.

  • Nevstupuj na tatami v obuvi, v dojo a mimo tatami používej přezůvky. Nepřevlékej se na tatami. Snaž se, aby Tvoje Keikogi bylo čisté, v dobrém stavu, bez silných vůní či zápachů. Měj čisté ruce i nohy, před tréninkem si je umyj.

  • Před tréninkem odlož hodinky a další šperky na vyhrazené místo. Na tatami nenos pití, stravu, žvýkačky atd.

  • Neodcházej z tatami v průběhu cvičení bez svolení učitele. Svůj návrat na tatami opět nahlas učiteli.

  • Neseď na tatami zády ke kamize, obrazu zakladatele. Také neseď s nataženýma nohama. Seď v seize, případně v sedu se zkříženýma nohama, vždy však s narovnanými zády.

  • Nezapomeň, že jsi na tréninku, aby jsi se něco naučil, ne abys sis uspokojil svoje ego. Chovej se dle zásad slušného chování, buď ohleduplný, opatrný, slušný. Nezapomínej na to.

  • V průběhu cvičení nepodléhej hrubým způsobům a hádkám. Omez mluvení na minimum jak při výkladu učitele, tak při samotném cvičení. Konverzace by měla být omezena na téma Aikido.

  • Máš-li problémy s pohybem, technikou, nepokřikuj na učitele, pokus se “okoukat” od ostatních, případně vyčkat na vhodnou příležitost a požádat učitele o radu a pomoc.

  • Prováděj příkazy učitele ihned, aby na Tebe ostatní nemuseli čekat.